Cây cù lần- Khắc tinh hội chứng trào ngược dịch vị dạ dày thực quản

Cây Cù lần Cây Cù Lần  – Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don var. mollis Pierre ex Pit., thuộc họ Cà phê – Rubiaceae. Mô tả: Cây thảo cao từ 1-3m; cành tròn, phình to ở các đốt, có lông đứng. Lá có phiến hình trái xoan thon, chóp nhọn, đáy hơi tròn; gân phụ 8-10 cặp; mặt trên xanh nhẵn … Đọc tiếp Cây cù lần- Khắc tinh hội chứng trào ngược dịch vị dạ dày thực quản