Cây Keo thúi

Cây Keo thúi Keo thúi, Keo ta, Keo sẻ, Keo thơm hay Mâm côi – Acacia farnesiana Willd., thuộc họ Đậu – Fabaceae. Mô tả: Cây bụi hay cây nhỏ cao 2-4m, cành vặn nhiều hay ít, không đều, nhẵn; lá kèm biến thành gai, nhọn, dài 1-2cm. Lá kép lông chim hai lần, có … Đọc tiếp Cây Keo thúi