Đang cập nhật….

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Loại thuốc
  • Chất lượng
Mua hàng

Đang cập nhật….

Sản Phẩm Liên Quan

Rễ nhàu Rễ nhàu

Giá: 150.000đ/kg(đang có hàng) VNĐ

Xem Mua
Sài đất Sài đất

Giá: 300.000đ/kg VNĐ

Xem Mua
Rau diếp cá khô(rau giấp cá khô) Rau diếp cá khô(rau giấp cá khô)

Giá: 180.000 đ/kg khô khan(rau già quá lứa phơi khô). VNĐ

Xem Mua
Dây Nho núi Dây Nho núi

Giá: 150.000 VNĐ VNĐ

Xem Mua