Mua Bán Dược Liệu

Cà gai leo (Cà cưởng)

Giá : 150.000 VNĐ(loại 1 có cả cây và lá)- Phơi khô có màu xanh.

Chữa Phì Đại tuyến tiền liệt – Nhờ rễ Cây Hồng Quân

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng kể từ tháng 4/2018)

Cây Muồng Trâu

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cây lá cách

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Trang 2 trên 212