Chữa VIÊM NỘI MẠC TỬ CUNG & PHẦN PHỤ, NGỪA BIẾN CHỨNG DÍNH TỬ CUNG & TẮC VÒI TRỨNG.

Bài thứ 1: “NỘI HUYẾT THANG“ ĐẶC TRỊ RONG KINH, RONG HUYẾT. Bài thứ 2: ” NỘI HUYẾT THANG GIA GIẢM ” Là kết hợp bài  “NỘI HUYẾT THANG“ gia thêm các vị thuốc… để ĐẶC TRỊ VIÊM NÔỊ MẠC TỬ CUNG & PHẦN PHỤ, Ứ DỊCH VIÊM PHÙ NỀ VÒI TRỨNG, Ứ(TỤ) DỊCH VẾT MỔ ĐẺ, LẠC NỘI MẠC … Đọc tiếp Chữa VIÊM NỘI MẠC TỬ CUNG & PHẦN PHỤ, NGỪA BIẾN CHỨNG DÍNH TỬ CUNG & TẮC VÒI TRỨNG.