Mua Bán Dược Liệu

Lạc tiên

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây Keo thúi

Giá : 250.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Đơn núi

Giá : Liên Hệ

Vằng sẻ

Giá : 300000 đ/kg (hiện có sẵn hàng)

Dây Gắm

Giá : 150000đ(đang có sẵn hàng).

cây đùm đũm

Giá : 300.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây gai sừng trâu

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Dây chưn bầu

Giá : 150.000 VNĐ(đang hết hàng).

Dây Cổ Rùa

Giá : 200.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Sâm cát

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cây chuỗi tiền

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Dây bồ đề

Giá : 300.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cải trời

Giá : 300000 đ/kg(đang có hàng).

Cây Quýt gai

Giá : 350.000(cây)- 500.000(cành lá) đ/kg(đang có sắn hàng)

Bưởi bung

Giá : 200.000đ(đang có sẵn hàng). Quí vị đặt rễ Bưởi bung thì liên lạc BÁc Thư

CÂY CỐI XAY

Giá : 200.000đ(đang có SẴN hàng).

Rễ nhàu

Giá : 200.000đ/kg(đang có sẵn hàng)