Mua Bán Dược Liệu

Vỏ cây gòn gai(vỏ gòn gai)

Giá : 250.000(đang có hàng)

Sài đất

Giá : 300.000đ/kg(hết hàng)

Rau diếp cá già phơi khô(rau giấp cá khô)

Giá : 250.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây dừa cạn

Giá : 200.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Dây Nho rừng

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây đau mắt trắng(bạch đồng nữ)

Giá : 250.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cây cỏ Dòi

Giá : 350.000 VNĐ(cỏ dòi trắng và tía -đang có sẵn hàng)

Dây Dạ cẩm

Giá : 300000 đ/kg (hiện có sẵn hàng)

Cây Nàng Nàng

Giá : 350.000 đ/kg(đang có sẵn hàng).

Dây Chìa vôi(Bạch phấn đằng)

Giá : 200.000đ/kg(đang có hàng)

Cao mèo

Giá : 500.000đ/100gr(đang có sẵn hàng).

Dây Bạc thau

Giá : 200.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cây lá Cách-Chống những hoạt động khối U

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây tầm gửi-Phòng chống tái phát Ung thư

Giá : 200.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cà gai leo (Cà cưởng)

Giá : 200.000 VNĐ(loại 1 có cả cây và lá)- 350.000VNĐ(Rễ): Phơi khô có màu xanh. Đang Có Sẵn hàng.