Mua Bán Dược Liệu

Cây Muồng Trâu

Giá : 250.000đ/kg- Lá 500.000đ/kg (đang có sẵn hàng)

Cây lá cách

Giá : 200.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Kiến cò

Giá : 300.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Dây chè vằng-Thuốc quí của Chị em

Giá : 500.000 đ/kg(đang có sẵn hàng).

Trường sinh thảo(Quyển bá)

Giá : 250.000 VNĐ(đang có sẵn hàng)

Cây Cóc mẳn

Giá : 400.000 đ/kg(Đang có sẵn hàng)