THÔNG TỨ XOANG

 THÔNG TỨ XOANG. *Khái niêm: Xoang là những hốc xương rỗng nằm sâu trong khối xương sọ mặt, ở xung quanh hốc mũi và thông với hốc mũi. Các hốc xương này được lót bởi lớp niêm mạc giống như hốc mũi. -Ở người trưởng thành: Có 4 đôi xoang được chia thành 2 nhóm. … Đọc tiếp THÔNG TỨ XOANG