“DƯ KHÍ THANG”: ĐẶC TRỊ CHỨNG DI TINH, MỘNG TINH & HOẠT TINH.

“DƯ KHÍ THANG“(Tác giả Bác Thư- Phú Yên) Kế thừa bài thuốc nam Gia truyền đặc trị bệnh Di tinh , Mộng tinh & Hoạt tinh. “DƯ KHÍ THANG” và kinh nghiệm chữa trị bệnh Nhà thuốc nam Bác Thư rút ra được kinh nghiệm chữa trị từ đúc kết lâm sàng chính bản thân mình: Bài … Đọc tiếp “DƯ KHÍ THANG”: ĐẶC TRỊ CHỨNG DI TINH, MỘNG TINH & HOẠT TINH.