Mua Bán Dược Liệu

Cà gai leo (Cà cưởng)

Giá : 150.000 VNĐ(loại 1 có cả cây và lá)- Phơi khô có màu xanh. Đang Có Sẵn hàng.

Cây Muồng Trâu

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cây lá cách

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Kiến cò

Giá : 300.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Dây chè vằng-Thuốc quí của Chị em

Giá : 500.000 đ/kg(đang có sẵn hàng).

Trường sinh thảo(Quyển bá)

Giá : 250.000 VNĐ(đang có sẵn hàng)

Cây Cóc mẳn

Giá : 400.000 đ/kg(Đang có sẵn hàng)

Trang 3 trên 3123