Mua Bán Dược Liệu

Nam Sa sâm

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cây chuỗi tiền

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Dây bồ đề

Giá : 300.000đ/kg(đang có hàng)

Cải trời

Giá : 300000 đ/kg(đang có hàng).

Quýt gai

Giá : 300.000đ/kg(đang có hàng)

Bưởi bung(cơm rượu)

Giá : 150000đ(đang có hàng).

CÂY CỐI XAY

Giá : 150000đ(đang có hàng).

Rễ nhàu

Giá : 200.000đ/kg(đang có hàng)

Vỏ cây gòn gai(vỏ gòn gai)

Giá : 250.000(đang có hàng)

Sài đất

Giá : 300.000đ/kg(hết hàng)

Rau diếp cá già phơi khô(rau giấp cá khô)

Giá : 250.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây bông dừa cạn- Cây bông bọng giếng

Giá : 150.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Dây Nho núi

Giá : 150.000 VNĐ

Cây đau mắt trắng(bạch đồng nữ)

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cây Thuốc Dòi

Giá : 350.000 VNĐ

Dây Dạ cẩm

Giá : 300000 đ/kg (hiện có sẵn hàng)

Trang 1 trên 212