Mua Bán Dược Liệu

CÂY VÚ SỮA ĐẤT

Giá : 120.000-150.000 đ/lọ (dung dịch trích ly Cây vú sữa đất lá lớn)- Đang có sẵn hàng

Cúc chân vịt

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây cứt lợn

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Gai Móc Ó

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Lạc tiên

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây Keo thúi

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Đơn núi

Giá : Liên Hệ

Vằng sẻ

Giá : 300000 đ/kg (hiện có sẵn hàng)

Dây Gắm

Giá : 150000đ(đang có sẵn hàng).

cây đùm đũm

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây gai sừng trâu

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Dây chưn bầu

Giá : 150.000 VNĐ(đang hết hàng).

Dây Cổ Rùa

Giá : 150.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Sâm cát

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Cây chuỗi tiền

Giá : 1.000.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Dây bồ đề

Giá : 300.000đ/kg(đang có hàng)

Cải trời

Giá : 300000 đ/kg(đang có hàng).

Cây Quýt gai

Giá : 300.000đ/kg(đang có sắn hàng)

Trang 1 trên 3123