Mua Bán Dược Liệu

Dây bồ đề

Giá : 200.000đ/kg(đang có hàng)

Cải trời

Giá : 300000 đ/kg

Quýt gai

Giá : 200.000đ/kg(đang có hàng)

Rễ nhàu

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Sài đất

Giá : 300.000đ/kg

Rau diếp cá khô(rau giấp cá khô)

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(rau già quá lứa phơi khô).

Dây Nho núi

Giá : 150.000 VNĐ

Cây đau mắt trắng(bạch đồng nữ)

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cây Thuốc Dòi

Giá : 350.000 VNĐ

Cây Nàng Nàng

Giá : 200.000 đ/kg

Dây Chìa vôi(Bạch phấn đằng)

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cao mèo trị bệnh

Giá : 400.000đ/100gr(đang có hàng).

Trang 1 trên 212