Mua Bán Dược Liệu

Chàm đất

Giá : 300.000 Đ/kg khô khan( Đang có sẵn hàng )

Cây cúc áo

Giá : 300.000 Đ/kg khô khan( Đang có sẵn hàng )

Ưng bất bạc

Giá : 200.000đ/kg(Đang Có Sẵn hàng).

Cây thuốc giòi rừng

Giá : 1.500.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Táo bón

Giá : 50.000đ/gói(có sẵn) và dùng theo HDSD.

Cây cỏ sữa

Giá : 200.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Ứ sản dịch

Giá : 120.000(100gr)

Dầu lạnh Glucosamine

Giá : 70.000đ(đang có sẵn hàng)

Cây hoàn ngọc đỏ

Giá : 200.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Cây mật gấu

Giá : Hết hàng

Xạ đen

Giá : 300.000 VNĐ(loại 1 lá Xạ đen)- Phơi khô có màu xanh. Đang Có Sẵn hàng.

Chùm rụm

Giá : 300.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây chua me lá me

Giá : 2.500.000đ/kg(đang có sẵn hàng)

Giời leo, zona thần kinh

Giá : 120.000-150.000 đ/lọ (dung dịch trích ly Cây vú sữa đất lá lớn)- Đang có sẵn hàng

Cúc chân vịt

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây cứt lợn

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Gai Móc Ó

Giá : 200.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).