Cây Thuốc Nam

Vỏ cây gòn gai(vỏ gòn gai)

Giá : 250.000(đang có hàng)

Sài đất

Giá : 300.000đ/kg(hết hàng)

Rau diếp cá già phơi khô(rau giấp cá khô)

Giá : 250.000 đ/kg khô khan(đang có sẵn hàng).

Cây bông dừa cạn- Cây bông bọng giếng

Giá : 150.000 VNĐ(đang có sẵn hàng).

Dây Nho núi

Giá : 150.000 VNĐ

Cây đau mắt trắng(bạch đồng nữ)

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cây Thuốc Dòi

Giá : 350.000 VNĐ

Dây Dạ cẩm

Giá : 300000 đ/kg (hiện có sẵn hàng)

Cây Nàng Nàng

Giá : 500.000 đ/kg(đang có hàng).

Dây Chìa vôi(Bạch phấn đằng)

Giá : 150.000đ/kg(đang có hàng)

Cao mèo trị bệnh

Giá : 400.000đ/100gr(đang có hàng).

Dây Giang sẻ

Giá : Tạm hết hàng

Cà gai leo (Cà cưởng)

Giá : 150.000 VNĐ(loại 1 có cả cây và lá)- Phơi khô có màu xanh.

Trang 1 trên 3123