Nhật ký viêm họng hạt

Nhật ký viêm họng hạt

BÁT BẢO THANG(BÁC THƯ-PHÚ YÊN) CHỮA VIÊM HỌNG HẠT

BÁT BẢO THANGchữa viêm họng hạt và kinh nghiệm chữa trị bệnh 

Nhà thuốc nam Bác Thư rút ra được kinh nghiệm Nhật ký viêm họng hạt từ đúc kết lâm sàng chính bản thân mình: Bài thuốc dân gian chữa viêm họng hạt theo thời thế. Không phải bài thuốc gia truyền nào cũng áp dụng cho ngày nay đều đúng, mà phải biết cách tư duy sáng tạo thêm, đó là vì sự thay đổi của môi trường, về chất lượng cuộc sống & sức đề kháng của con người, nên cần điều chỉnh thành phần từng vị thuốc chữa viêm họng hạt, số lượng & liều lượng,… cho phù hợp.

Kể từ năm 2006 trang http://rongkinh.vn/ ra đời, có nhiều trang website chữa viêm họng hạt khác trên intenet đã copy lại hầu hết các bài thuốc chia sẻ của nhà thuốc nam Bác Thư. Trong số đó có người đặt mua thuốc chữa viêm họng hạt online tại nhà thuốc, sau đó đem phân lượng thành phần từng vị thuốc chữa viêm họng hạt và họ đã “dập khuôn” bài thuốc chữa viêm họng hạt của chúng tôi để buôn bán thương mại. Vì vậy mà người bệnh gánh chịu hậu quả dùng thuốc lâu khỏi bệnh kháng thuốc và không tiệt căn, hiệu quả mang lại chưa cao.

Tóm lại: Kế thừa bài thuốc nam “Gia truyền” chữa viêm họng hạt, nhưng cần phải sáng tạo, điều chỉnh số lượng, liều lượng & thành phần từng vị thuốc chữa viêm họng hạt phù hợp với MẪU BỆNH ÁN(VHH) của từng bệnh nhân, đó là phương châm sống còn của nhà thuốc chúng tôi. Vì lẽ đó mà nhà thuốc nam Bác Thư không bào chế ra loại thuốc tán bột, thuốc hoàn viên, thuốc nước cô đặc, cao đơn hoàn tán, thập toàn đại bổ,…..để đánh lừa người bệnh. Mà chỉ duy nhất là thuốc thang chữa viêm họng hạt, gồm các vị thuốc được chế biến đúng qui trình và được phối ngũ cẩn thận đúng người đúng bệnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất với các thể bệnh theo “Luận chứng & Lý luận chữa trị

Nhật ký viêm họng hạt

Tin Liên Quan