Cây Thuốc Nam

Cà gai leo (Cà cưởng)

Giá : 220.000 VNĐ(loại 1 có cả cây và lá)

Cây Muồng Trâu

Giá : Hiện hết hàng

Cây Bạch Thiệt

Giá : Hiện hết hàng

Cây cối xay

Giá : Liên Hệ

Cây lá cách

Giá : Liên Hệ

Kiến cò

Giá : Liên Hệ

mò mâm xôi

Giá : Liên Hệ

Trang 2 trên 3123