Bỏng da

Bỏng da
ngày 21/01/2013

Bỏng da

 Chẳng may bỏng lửa, bỏng than

Bỏng nước sôi nữa cũng làm như nhau

Nước cốt gừng sống, kiếm mau

Xoa vào vết bỏng cơn đau dịu dần

 Sống đời(1) dăm lá rất cần

Giã nghiền tẩm gạc, đắp phần bỏng da

Chống đau, chống rát đấy mà

 Làm nhanh em nhé thật là phương hay

Chú thích: (1) Cây sống đời

 

Lương y Nguyễn Hoán-Cố đô Hoa Lư

Tin Liên Quan