CÁCH CHỮA RẾT CẮN

CÁCH CHỮA RẾT CẮN
ngày 21/01/2013

Rết cắn

 Chẳng may bị rết cắn chân

Đồ dùng bằng sắt, mài, ngâm giấm vào

Tìm xem vết cắn nơi nao

Xoa lên như thể xoa cao cù là.

 Hoặc là lấy nước dãi gà

Hoặc gừng sống giã, nước hòa sắn dây(1)

Dân gian kinh nghiệm thuốc này

Chớ xem thường, sẽ có ngày cầu xin.

Chú thích: (1)Nước gừng hòa bột sắn dây đặc đắp lên vết cắn

 

 

Lương y Nguyễn Hoán-Cố đô Hoa Lư

Tin Liên Quan