Di tinh

Di tinh
ngày 23/01/2013

Di tinh

Xem hình
Hạt sen

 

           1.

          Gió reo cùng ánh trăng ngân

          Chia vui thăm hỏi bạn thân thế nào

          Bạn rằng mỗi giấc chiêm bao

          Gặp ngay tiên nữ, thế nào… xuất tinh.

          Nhiều lần trong tháng bất bình

          Tai ù, đầu váng, khắp mình mẩy đau

          Tinh thần rũ âu sầu

          Ai người chữa trị thỉnh cầu cho an.

          2.

          Kim anh tử hai mươi gam

          Hạt sen, thục địa, đậu đen(1) lượng bằng

          Vè quê kiếm quả dành vàng(2)

          Thân, rễ củ súng (3) thêm nàng tâm sen(4).

          Ở nơi thành thị đua chen

          Ta về tìm lại dáng em quê nhà.

Chú thích:

–  (1) Kim anh tử, hạt sen, thục địa, đậu đen sao vàng tất cả đều 20g; (2) Quả dành dành 12g; (3)củ súng 16g; (4) tâm sen 8g. Tất cả các vị trên đổ 600ml, sắc còn 250ml chia 2 lần, uống trong ngày. Uống 6-10 thang. Có thể uống trong một thời gian dài

– Cần Phân biệt với Mộng tinh và Hoạt tinh.

BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN CHỮA DI TINH, MỘNG TINH & HOẠT TINH

Lương y Nguyễn Hoán- Cố đô Hoa Lư

Tin Liên Quan