Viêm lưỡi

Viêm lưỡi
ngày 20/01/2013

Viêm lưỡi

 

1. Đầu lưỡi, cạnh lưỡi, góc cùng

Bỗng dưng loét lở, cơm dùng xót đau

Đôi khi mặt lưỡi trắng màu

Uống nước hay nói nhức, đau cả ngày

2. Muốn sao chữa được bệnh này

Muối ăn bảy hạt, lấy ngay hỡi người

Xuyên tâm liên lá còn tươi

 Hái ba bốn lá xin trời giúp cho

Muối dầm nhỏ, lá dập vò

Dùng lá gói muối, lựa cho vào mồm

Ngậm trong ba phút thông luôn

Ngày ba bốn bận, nỗi buồn sẽ qua

 

Lương y Nguyễn Hoán-Cố đô Hoa Lư

Tin Liên Quan